STANARI, Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić potpisao je sa predstavnicima opštine Stanari i lokalnog Doma zdravlja ugovor o rekonstrukciji i opremanju objekta Doma zdravlja u ovom mjestu, za što je obezbijeđeno oko 550.000 KM.

Bogdanić je precizirao da će sredstva biti iskorištena za opremanje i rekonstrukciju ambulante porodične medicine, službe hitne pomoći, laboratorije i za druge potrebe ove zdravstvene ustanove.

On je naveo su novac u istom iznosu obezbijedili opština Stanari i resorno ministarstvo, te da je riječ o kreditu namijenjenom za sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

“Ministarstvo zdravlja ima namjeru da na području opštine Stanari stvori uslove za obavljanje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite”, rekao je Bogdanić.

Bogdanić je zadovoljan što opština Stanari “počinje da zaživljava i prostorno i kadrovski”, te napominje da će ovo, na osnovu raspoloživih resursa, biti dobra lokalna zajednica.

Direktor Doma zdravlja Darko Lukić rekao ja da ova zdravstvena ustanova potražuje svu opremu koja se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, neophodnu za hitnu pomoć i ultrazvučnu dijagnostiku.

Lukić je dodao da je na području opštine evidentirano oko 4.500 osiguranika.

Načelnik opštine Stanari Dušan Panić smatra da današnji sporazum predstavlja nastavak uspješne saradnje sa Vladom Republike Srpske, kojoj je zahvalan za jačanje lokalnog zdravstva i razvoj ove mlade lokalne zajednice.

Panić je objasnio da će novac biti iskorišten za opremanje postojećeg objekta Doma zdravlja, ali je istakao da se paralelno radi na iznalaženju novog prostora.

Skupština opštine Stanari je 11. jula ovlastila načelnika opštine da za potrebe lokalnog Doma zdravlja i drugih opštinskih institucija zaključi ugovor za kupovinu poslovne zgrade i zemljišta koje je u vlasništvu “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari”.

Na upozorenje opozicije da je riječ o objektu pod hipotekom, predsjednik Skupštine Ostoja Stevanović uvrstio je amandman da se načelnik obavezuje da prije potpisivanja ugovora za kupovinu objekta izdejstvuje brisanje tereta hipoteke. Srna