Ovim putem direktor Nedeljko Đekić, želi da se zahvali ispred ustanove Jzu Dom Zdravlja Stanari kompaniji “EFT Stanari” i gospodinu Savi Mirkoviću, direktoru“EFT-e“, na donaciji autoklava za brzu sterilizaciju “Getinge autoklav K7” i varilica “SILE” za sterilizaciju . „Autoklav Getinge“ je inovativni aparat koji ima više prednosti u odnosu na standardne sterilizatore. Za razliku od dosadašnjih aparatura koje su korištene a koje su radile na principu suve sterilizacije, ovaj aparat radi na principu sterilizacije vodenom parom. Ima veći zapremnik,kao i mogućnost vakumskog pakovanja. Na ovaj način sanitetski materijal i instrumenti ostaju sterilizovani do 6 mjeseci. Dok prilikom klasične sterilizacije sanitetski materijal ostaje sterilizovan 72h. Kompanija EFT-a još jednom je pokazala svoju velikodušnost i razumijevanje prema našoj ustanovi i našim pacijentima. Donirajući ovaj aparat omogućila nam je efikasnije i pristupačnije obavljanje naših dužnosti u ovoj novonastaloj situaciji. Na nesebičnoj i kontinuiranoj podršci, kao i na uvidu koliko je zdravstveni sistem značajan za sve nas zahvalni su svi radnici Jzu Dom Zdravlja Stanari.