Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
“Nabavka ultrazvučnog aparata” dodjeljuje se ponuđaču “MEDICAL” d.o.o. Mostar.

U nastavku možete preuzeti dokument: