Novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 3-416.14-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. "Nabavka ultrazvučnog aparata" dodjeljuje se ponuđaču "MEDICAL" d.o.o. Mostar. U nastavku možete preuzeti dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br 3-416.14-22

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge obuke zaposlenih – stručnog usavršavanja za 2022. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge obuke zaposlenih - stručnog usavršavanja za 2022. godinu U nastavku možete preuzeti dokument: Dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:3-293.17/22 od 27.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:3-293.17/22 od 27.06.2022. godine U nastavku možete preuzeti dokumenat: ODLUKA

Odluka o izboru za najboljeg ponuđača za 2022. godinu

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke od 06.06.2022. godine i ugovor za javnu nabavku robe - "Nabavka medicinske opreme" dodjeluje ponuđaču "Bawariamed" doo Banja Luka. U nastavku možete preuzeti dokumenat: Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača br 3-249.19-22 za int

Javni oglas – o prodaji osnovnih sredstava

Javni oglas - O prodaji osnovnih sredstava vozila JZU Doma zdravlja Stanari putem javne licitacije - metodom priupljanja zatvorenih pismenih ponuda U nastavku možete preuzeti potrebne dokumente dokumente: Javni oglas za prodaju osnovnih sredstava Obrazac za cijenu ponude vozila

EFT-Stanari – donacija medicinskih sredstava i opreme

JZU Dom Zdravlja Stanari uručena je donacija medicinskih sredstava i medicinske opreme. Na sastanku je prisustvovao direktor JZU Dom Zdravlja Stanari Nedeljko Đekić, načelnik opštine Stanari Dušan Panić i predstavnici kompanije "EFT-a" Stanari, na čelu sa direktorom kompanije Savom Mirkovićem i tehničkim direktorom Stevanom Lončar. Kompanija "EFT-a, pokazala je još jednom da vodi brigu o zdravstvu i o našim [...]