Glavna sestra Doma zdravlja

Glavna sestra Doma zdravlja

Glavna sestra Doma zdravlja je Nataša Gojić.

Glavna sestra u SHMP je Nataša Bjeličić.