Prava osiguranika

Prava osiguranika

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, možete da dobijete putem info telefona 1371. Ovaj broj vam je dostupan od 7 do 21 čas svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije narednog radnog dana. Na ovaj telefonski broj možete da prijavite i kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cijena jednog minuta razgovora na ovom telefenu iznosi 0,05 KM sa PDV-om (info telefon je otvoren u saradnji sa Halo centrom Pošta Srpske).

Odgovor možete da dobijete i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-maila: portparol@zdravstvo-srpske.org

Zaštita prava osiguranih lica

U svakoj organizacionoj jedinici Fonda, odnosno u svakoj opštini u RS, imenovani su zaštitnici prava osiguranih lica. Njihova je uloga da osiguranim licima obezbijede odgovor na sva njihova pitanja, da im pruže stručnu i tehničku pomoć kod ostvarivanja pojedinih prava, kao i da evidentiraju sve primjedbe i pritužbe osiguranih lica i da ih upute u proceduru zaštite prava.

Ime i prezime zaštitnika prava osiguranih lica u vašoj opštini i broj kontakt telefona, možete da pronađete na internet stranici Fonda (www.zdravstvo-srpske.org),  putem telefona broj: 051/249-238, ili elektronskom poštom: zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org.

Zdravstvena knjižica vrijedi više ako znate svoja prava.
Fond zdravstvenog osiguranja će vam obezbijediti sve informacije o vašim pravima, reagovati u svim slučajevima kršenja vaših prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštiti vaše interese u postupku ostvarivanja prava. Zadovoljan osiguranik je vizija razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Obrazac prijave povrede prava iz zdravstvenog osiguranja

Opširnije pogledajte OVDJE.

__________________________

Informacije za osiguranike možete pogledati OVDJE.

__________________________

Vodič za zaštitinike prava osiguranih lica možete pogledati OVDJE.

__________________________

Spisak zaštitinika prava osiguranih lica možete pogledat OVDJE.

__________________________

Podaci su preuzeti sa internet prezentacije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.