Zakoni

Zakoni

  • Zakon o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS» 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09).
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS» 106/09, 44/15).
  • Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju («Službeni glasnik RS» 09/02).

 

Podaci su preuzeti sa internet prezentacije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.