Zakoni

Zakoni

  • Zakon o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS» 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09).
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS» 106/09, 44/15).
  • Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju («Službeni glasnik RS» 09/02).

 

Podaci su preuzeti sa internet prezentacije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ukratko

Dom zdravlja Stanari je javna zdravstvena ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari.

Primarni cilj

Primarni cilj je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari, po modelu porodične medicine

Kontakt

INFO PULT porodične medicine:
+387 (0) 53 490-234
domzdravljastanari@gmail.com

(C) Sva prava zadrzana 2021 - JZU Dom zdravlja Stanari