Rukovodstvo i koordinacija

Rukovodstvo i koordinacija

Direktor

Glavna sestra

Glavna sestra Doma zdravlja je Milena Jerinić.

Kordinator kvaliteta

Dragan Radonjić dip. inž. saobraćaja