Rukovodstvo i koordinacija

Rukovodstvo i koordinacija

Direktor

Slaven Jerinić

Glavna sestra

Nataša Gojić

Kordinator kvaliteta

Dragan Radonjić dip. inž. saobraćaja