Služba hitne pomoći

Služba hitne pomoći

Služba hitne medicinske pomoći počela je sa radom 01.07.2018. godine u Domu zdravlja Stanari. Služba pruža usluge za oko 8 200 stanovnika opštine Stanari. Rad u SHMP (Služba hitne medicinske pomoći) je organizovana od 00-24h tokom cijele godine. Pozivi su na broj 124 ili 053/490-235.

  • Primarni posao SHMP podrazumjeva prijem poziva, izlazak na teren u najkraćem vremenskom periodu, stabilizacija stanja pacijenta i njegov transport prema indikacijama u SHMP ili najbližu bolnicu.
  • Ukazivanje hitne medicinske pomoći u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći.
  • Transport povrijeđenih/oboljelih u ustanovu sekundarnog nivoa.
  • Transport povrijeđenog/oboljelog po nalogu porodičnog ljekara u druge medicinske centre.
  •  Pregled povrijeđenih/oboljelih u vrijeme kada ne radi Služba porodične medicine Doma zdravlja.
  • Sanitetsko obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija.
  •  Prevoz nepokretnih i ograničeno pokretnih pacijenata na redovne kontrole u ustanove primarnog i sekundarnog nivoa po nalogu porodičnog ljekara

Ukratko

Dom zdravlja Stanari je javna zdravstvena ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari.

Primarni cilj

Primarni cilj je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari, po modelu porodične medicine

Kontakt

INFO PULT porodične medicine:
+387 (0) 53 490-234
domzdravljastanari@gmail.com

(C) Sva prava zadrzana 2020 - JZU Dom zdravlja Stanari