Služba hitne pomoći

Služba hitne pomoći

Služba hitne medicinske pomoći počela je sa radom 01.07.2018. godine u Domu zdravlja Stanari. Služba pruža usluge za oko 8 200 stanovnika opštine Stanari. Rad u SHMP (Služba hitne medicinske pomoći) je organizovana od 00-24h tokom cijele godine. Pozivi su na broj 124 ili 053/490-235.

  • Primarni posao SHMP podrazumjeva prijem poziva, izlazak na teren u najkraćem vremenskom periodu, stabilizacija stanja pacijenta i njegov transport prema indikacijama u SHMP ili najbližu bolnicu.
  • Ukazivanje hitne medicinske pomoći u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći.
  • Transport povrijeđenih/oboljelih u ustanovu sekundarnog nivoa.
  • Transport povrijeđenog/oboljelog po nalogu porodičnog ljekara u druge medicinske centre.
  • Pregled povrijeđenih/oboljelih u vrijeme kada ne radi Služba porodične medicine Doma zdravlja.
  • Sanitetsko obezbjeđenje javnih skupova i manifestacija.
  • Prevoz nepokretnih i ograničeno pokretnih pacijenata na redovne kontrole u ustanove primarnog i sekundarnog nivoa po nalogu porodičnog ljekara