Služba laboratorijske dijagnostike

Služba laboratorijske dijagnostike

U Službi laboratorijske dijagnostike trenutno je zaposlen laborant Borka Marić i laborant Brankica Kukić.

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal 110