Služba porodične medicine

Služba porodične medicine

Služba porodične medicine organizovana je u četiri tima porodične medicine.

Porodična medicina - Tim 1

Dr Sretenka Račić spec. porodične medicine
Snježana Bogdanović medicinska sestra-tehničar
Radojka Kajganić medicinska sestra-tehničar

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar) 104
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 105

Porodična medicina - Tim 2

Dr Ljubiša Kovač doktor medicine
Slađana Baćić medicinska sestra-tehničar
Milenko Petković med. sestra-tehničar

_______________

Telefon (Ambulant LJEB) 053/490-234
Lokal (Ljekar) 114
Lokal (медицинска сестра – техничар) 115
Telefon (Ambulanta BRESTOVO) 053/490-234
Локал (Љекар) 116
Lokal(medicinska sestra – tehničar) 117
Telefon (Ambulanta CEROVICA) 053/490-234
Lokal (Ljekar) 118
Lokal(medicinska sestra – tehničar) 119

Porodična medicina - Tim 3

Dr Slađana Koprivica doktor medicine
Nada Ignjić med. sestra-tehničar
Mira Radišković medicinska sestra-tehničar.

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar) 106
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 107

Porodična medicina - Tim 4

Dr Biljana Pašalić, doktor medicine
Nataša Gojić, medicinska sestra-tehničar
Biljana Grujić medicinska sestra-tehničar

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar)
Lokal (medicinska sestra – tehničar)

Ukratko

Dom zdravlja Stanari je javna zdravstvena ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari.

Primarni cilj

Primarni cilj je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Stanari, po modelu porodične medicine

Kontakt

INFO PULT porodične medicine:
+387 (0) 53 490-234
domzdravljastanari@gmail.com

(C) Sva prava zadrzana 2021 - JZU Dom zdravlja Stanari