Služba porodične medicine

Služba porodične medicine

Služba porodične medicine organizovana je u četiri tima porodične medicine.

Porodična medicina - Tim 1

Dr Milica Volaš Tovirac spec. porodične medicine
Snježana Bogdanović, medicinska sestra-tehničar
Jasna Kovačević, medicinska sestra-tehničar

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar) 104
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 105

Porodična medicina - Tim 2

Dr Ljubiša Kovač, doktor medicine
Slađana Baćić, medicinska sestra-tehničar

Milenko Petković, med. sestra-tehničar

Sanja Trišić, med. sestra

Aleksandra Drljić, med. sestra

Jasna Barukčić, med. sestra

_______________

Telefon (Ambulanta LJEB) 053/490-234
Lokal (Ljekar) 114
Lokal (med. sestra – tehničar) 115
Telefon (Ambulanta BRESTOVO) 053/490-234
Lokal (Ljekar) 116
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 117
Telefon (Ambulanta DRAGALOVCI) 053/490-234
Lokal (Ljekar) 122
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 122
Telefon (Ambulanta CVRTKOVCI) 053/490-234

Porodična medicina - Tim 3

Dr Suzana Lazić – Kolonja, doktor medicine
Milena Jerinić, med. sestra-tehničar
Mira Radišković, medicinska sestra-tehničar.

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar) 106
Lokal (medicinska sestra – tehničar) 107

Porodična medicina - Tim 4

Dr Biljana Pašalić, doktor medicine
Biljana Grujić medicinska sestra-tehničar

_______________

Telefon 053/490-234
Lokal (Ljekar)
Lokal (medicinska sestra – tehničar)